Redskaber målrettet skoleområdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge

Socialstyrelsen2017

Publikationen præsenterer to konkrete redskaber til det kriminalpræventive arbejde i skoleregi. Redskaberne kan anvendes til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge.

Dette hæfte henvender sig særligt til beslutningstagere inden for skoleområdet, fx skoleledere og ledere i forvaltningen. Hæftet kan også fungere som inspiration til skolelærere, pædagoger og fremskudte socialrådgivere, der arbejder i skoleregi med kriminalitetsforebyggelse.

Hæftet præsenterer to redskaber, som kan bruges i det kriminalpræventive arbejde på den enkelte skole. Redskaberne har dog et bredere fokus end kriminalitetsforebyggelse, og de kan derfor anvendes til at identificere alle børn og unge, der er i risiko for generel mistrivsel. Redskaberne har begge et særligt fokus på at styrke skolernes systematiske og tidlige forebyggelse.

De to redskaber er udviklet med baggrund i forsk­ningsbaseret viden om risikofaktorer og på baggrund af erfaringer fra medarbejdere på skoleområdet, som arbejder med forebyggelsesindsatser ift. børn og unge i risiko. Redskaberne kan bruges i den form, de er præsenteret i, eller som inspiration til at udvikle egne lokale redskaber.

Hæftet rummer:

  • Kort introduktion til risikofaktorer
  • Beskrivelse af de to redskaber
  • Anbefalinger til anvendelsen

Hæftet er ét ud af tre hæfter. De øvrige to hæfter er målrettet hhv. SSP-samarbejdet og det boligsociale arbejde. 


 
Hent publikationen