Model for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de mest udsatte borgere med stofmisbrug

Rambøll2017

Udgivelsen beskriver en model for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de mest udsatte borgere med stofmisbrug.

De mest udsatte borgere med stofmisbrug er kendetegnet ved at have et intenst og kaotisk blandingsmisbrug kombineret med komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Mange af borgerne har ringe eller slet ingen tilknytning til de eksisterende tilbud om stofmisbrugsbehandling.

Udgivelsen beskriver en model for en udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling. Modellen er udviklet og afprøvet af Socialstyrelsen i et samarbejde med eksperter fra forskningsverdenen og to kommuner.

Modellen er bygget op om seks kerneelementer og rummer en række tilgange og metoder. Samtidig indeholder modellen en systematisk arbejdsgang, hvor kernelementer, tilgange og metoder omsættes i konkrete faser og trin for det borgerrettede arbejde. Modellen bør bruges samlet.

Udgivelsen består af tre dele og er målrettet ledere og udgående behandlere i den kommunale stofmisbrugsbehandling samt relevante samarbejdspartnere.

Del I i udgivelsen giver et overblik over, hvad der er centralt for at arbejde loyalt og med den nødvendige kvalitet, når modellen skal anvendes i praksis.

Del II er den egentlige handlingsanvisende manual, som kommunens udgående behandlere vil kunne anvende i praksis og bruge som opslagsværk, når de bruger modellen.

Del III består af en implementeringsguide til modellen og samler op på gode råd og erfaringer fra afprøvningen af modellen og implementeringsforskningen. Den kan guide ledelsen i den kommunale stofmisbrugsbehandling i implementeringen af modellen for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling.

Modelbeskrivelsen hører sammen med en evaluering


 
Hent publikationen