Partnerskabsprojekt i Forebyggelsespakken - midtvejsevaluering

Socialstyrelsen2017

Midtvejsevaluering af partnerskabet mellem tre kommuner og Socialstyrelsen om omlægning af kommunernes indsats over for udsatte børn og unge. Evalueringen har fokus på kommunernes erfaringer med omlægningen af arbejdet i myndighedsafdelingen.

Tre kommuner - Haderslev, Hvidovre og Herning - har siden 2015 indgået i et partnerskab med Socialstyrelsen om en omlægning af kommunernes indsats for udsatte børn og unge til at være tidligere forebyggende og mere effektiv. Formålet er udover omlægningen i de tre kommuners praksis at udvikle et koncept for indsatsen, der går på tværs af myndighed, tilbudsvifte og almenområdet.

Partnerskabsprojektet tager udgangspunkt i erfaringer med den ”svenske model”. Midtvejsevalueringen undersøger de tre kommuners erfaringer med en ny arbejdsform og nye arbejdsgange i myndighedsafdelingerne, der bygger på et forebyggende mindset og en hyppigere opfølgning i sagerne. Hensigten er, at indsatsen for socialt udsatte børn og unge sker så tæt på deres normale hverdagsliv som muligt.

I evalueringen indgår kvalitative data og spørgeskemadata indsamlet i september-oktober 2016. Midtvejsevalueringen har primært fokus på den tværgående læring i projektet, men peger også på lokale forskelle. 

Midtvejsevalueringen viser, at der er stor opbakning blandt socialrådgivere i de tre kommuner til omlægningens faglige indhold, hvilket er afgørende for, at det forebyggende mindset bliver styrende for opgaveløsningen. Evalueringen viser samtidig, at socialrådgiverne med den nye arbejdsform får en anden rolle end tidligere. Dels fordi deres ansvar for beslutninger om løsninger og visitation til indsatser er blevet øget, og dels fordi de nu selv har større direkte borgerkontakt og fx kan gennemføre egne samtaleforløb. Faglig sparring og tæt faglig ledelse er derfor afgørende for, at omlægningen af indsatsen fører til anderledes løsninger til gavn for barnet.   

Evalueringen peger også på tre rammebetingelser, der har væsentlig indflydelse på socialrådgivernes mulighed for at følge hyppigere op og arbejde efter det nye mindset: Procedurer for opfølgning og kontakt i sagerne, mulighed for hurtig justering af indsatser samt sagstal og sagstyngde i sagsbehandlernes sagsstamme. Der er tale om rammebetingelser, som ledelsen i de tre kommuner løbende arbejder med at tilpasse.

Midtvejsevalueringen er tænkt til fælles læring og inspiration, og afrapporteringen har derfor form af en præsentation, der er egnet til visning på en skærm. Det er tanken, at man ved at orientere sig i indholdsfortegnelsen kan sætte fokus på det, der især har interesse. Man kan også fordele slidesene over fx flere møder eller læse dem på skærmen. 


 
Hent publikationen