SocialAnalyse: Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge

Socialstyrelsen2017

Analysen belyser karakteristika og indikatorer på udsathed blandt 25-29-årige, som hverken har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddannelse i perioden 2013-2014.

Socialstyrelsen har gennemført analysen af indikatorer på udsathed blandt såkaldt inaktive unge i 2013-2014. Dvs. unge, der hverken har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddannelse. Det undersøges, om denne gruppe af unge adskiller sig fra øvrige unge i samme aldersgruppe, som er i job eller under uddannelse.

Analysen drejer sig om unge i alderen 25 til 29 år og er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Indikatorerne dækker over områderne sundhed, uddannelse, sociale foranstaltninger i barndommen, kriminalitet, stofmisbrug og handicapydelser efter Serviceloven.

Antallet af inaktive unge uden tilknytning til uddannelse eller job i 2013-2014 er på knap 17.000.

Resultaterne viser, at 64 pct. af dem har én eller flere indikatorer på udsathed såsom lavt uddannelsesniveau, tidligere anbringelser/forebyggende foranstaltninger, stofmisbrug eller kriminalitet.

Disse indikatorer er mere udbredte blandt inaktive unge end blandt aktive unge, altså unge, der er under uddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet. For eksempel har ca. 20 pct. af de inaktive unge tidligere været anbragt og/eller modtaget en forebyggende foranstaltning, mens det kun gælder for kun ca. 5 pct. af de aktive unge.

Resultaterne viser samlet set, at en stor del af de inaktive unge har sociale og sundhedsmæssige udfordringer, som kan være medvirkende til, at de står uden job eller uddannelse.


 
Hent publikationen