Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse

Socialstyrelsen2017

Det er afgørende, at fagpersoner ved, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med magtanvendelse overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Få inspiration til udarbejdelse af lokale retningslinjer i Socialstyrelsens guide til kommuner og regioner om magtanvendelse på voksenområdet.

Guiden giver inspiration til, hvordan man kan udarbejde lokale retningslinjer om magtanvendelse i forhold til med personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det kan dreje sig om borgere med udviklingshæmning, hjerneskade, psykiske vanskeligheder, demens m.v.

Det er afgørende, at ledere og medarbejdere dels har kendskab til, hvordan magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse kan forebygges og begrænses. Og dels har viden om, hvornår magtanvendelse må finde sted, og hvad de skal gøre før, under og efter en magtanvendelse.

Kommunale eller regionale retningslinjer for magtanvendelse kan give både den grundlæggende viden om området og de lokale procedurer til ansatte, der arbejder med borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Guiden kan både bruges til at udarbejde nye lokale retningslinjer for magtanvendelse og til at revidere eksisterende retningslinjer. Guiden indeholder bl.a. forslag til centrale elementer, der kan indgå i de lokale retningslinjer, eksempler og væsentlige overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjerne.

Bemærk, at udgivelsen er revideret i maj 2020.

 


 
Hent publikationen