Evaluering af forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer på ungdomsuddannelserne

Socialstyrelsen2017

Evaluering af en gruppeforløbsmodel til unge med hashproblemer. Resultaterne viser, at størstedelen af de unge både reducerer deres forbrug af rusmidler betydeligt og forøger deres daglige trivsel.

Projektet er inspireret af et samarbejde mellem Københavns Kommunes misbrugsbehandlingstilbud for unge, U-turn, og fire københavnske produktionsskoler, der i fællesskab har udviklet en model for gruppeforløb for unge med hashproblemer. Målgruppen for indsatsen er unge, der er indskrevet på en erhvervsskole eller en produktionsskole, og som har et problematisk forbrug eller ikke-behandlingskrævende misbrug af primært hash.

Evalueringen indeholder dels en implementeringsevaluering, dels en evaluering af resultaterne for målgruppen. Derudover indeholder evalueringen anbefalinger, der bør tages i betragtning ved anvendelse af modellen fremadrettet.

Evalueringen viser særdeles gode effekter på brugerniveau uafhængig af skoletype. Deltagernes trivsel øges markant, og deres rusmiddelforbrug falder signifikant. 82 pct. af de elever, der starter i forløb, fuldfører forløbene. Effekterne kan ifølge eleverne tilskrives gruppedynamikken, kombinationen af individuelle samtaler og gruppeseancer samt specifikke kompetencer hos gruppelederne.

Modellen har vist sig nemmere at implementere på produktionsskolerne end på erhvervsskolerne. Det vurderes at hænge sammen med, at produktionsskolerne ofte mindre enheder end erhvervsskolerne. Samtidig er undervisningsforløbene mere fleksible, lærerene har tættere kontakt med eleverne, og der er generelt et større fokus på sociale problemstillinger. 

Brøndby, Lolland, Odense, Silkeborg, Tårnby og Vesthimmerlands kommuner har deltaget i projektet. 


 
Hent publikationen