Efterværn og den gode overgang til voksenlivet. Erfaringsopsamling på baggrund af pulje til efterværn og netværksgrupper

Deloitte Consulting2017

Rapporten samler op på erfaringer fra 16 projekter, der har fået støtte til efterværnsprojekter og netværksgrupper.

Projekterne, der beskrives og analyseres i rapporten, modtager tilskud i perioden 2015-2018 fra pulje til efterværn og netværksgrupper. Puljen formål er at understøtte udviklingen og udbredelsen af helhedsorienterede indsatser, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får kontakt med jævnaldrende børn og unge, der har nogle af de samme erfaringer som dem selv eller med ressourcestærke voksne som fx venskabsfamilier eller frivillige støttepersoner. Erfaringsopsamlingen sker halvvejs inde i projektperioden. 

Erfaringsopsamlingen rummer en beskrivelse af projekternes organisering, deres indhold i form af aktiviteter, deres rekruttering af deltagere, samt hvilke resultater de har opnået. Rapporten indeholder endvidere et omfattende bilagsmateriale med en uddybende beskrivelse af det enkelte projekt.

Projekterne er forankret i seks kommuner, mens frivillige eller private organisationer er ansvarlige for de øvrige 10.  I alt har 491 unge været tilknyttet projekterne i det første projektår.

Erfaringsopsamlingen bygger på projekternes dokumentation i form af ansøgningsmateriale og statusrapporter, en selvevaluering i projekterne samt kvalitative interviews med projektlederne.


 
Hent publikationen