Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde

Socialstyrelsen2016

VISO-artiklen viser, hvordan et VISO-forløb med antropologisk og psykologisk sigte har givet Grønlænderenheden i Aalborg Kommune ny indsigt i arbejdet med unge, udsatte grønlændere. Under rådgivningsforløbet kommes der frem til 7 pejlemærker for den fremtidige indsats.

VISO-artiklen 'Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde' beskriver, hvordan et VISO-forløb med antropologisk og psykologisk fokus har givet Grønlænderenheden i Aalborg ny indsigt i, hvordan en gruppe unge, udsatte grønlændere tænker og føler.

Grønlænderenheden er optaget af at finde og sætte de helt rigtige tiltag i gang, men har ofte oplevet at komme til kort. Eksempelvis afbrydes forløb, der tegner til at gå godt, pludseligt og uden varsel af den unge.

En leder fortæller, at netop fordi man er en specialenhed, har man brug for at blive set på udefra med nye øjne. Enheden bad således VISO om at se på, hvad de gjorde, og komme med bud på nye tilgange.

Ledere og medarbejdere fortæller her i en tilbagemelding på rådgivningsforløbet, at de har opnået større afklaring, nye indgange og indsigter og ny energi. Undervejes i forløbet kommer Grønlænderenheden og VISO desuden i fællesskab frem til 7 pejlemærker for den fremtidige indsats.

VISO-artiklen er skrevet i forlængelse af VISO-rapporten 'I bruger alt for mange ord'.


 
Hent publikationen