En forebyggende indsats målrettet isolerede sindslidende

Socialstyrelsen2016

Udgivelsen præsenterer en tværgående opsamling af en metodeguide og en evalueringsrapport. Opsamlingen er udarbejdet på baggrund af erfaringer og resultater fra satspuljeprojektet "Isolerede sindslidende i egen bolig".

Udgivelsen er et vidensdokument baseret på dels en metodeguide målrettet borgere med psykiske lidelser, som lever isoleret i egen bolig, og dels en evalueringsrapport, som evaluerer tre projektkommuners metodeafprøvende arbejde i forhold til målgruppen i perioden 2013-2016.

Dokumentet indeholder beskrivelser af metodens indhold og målgruppe samt af metodens effekt, implementering og økonomi.

Der er endvidere udarbejdet en metodeguide og en evalueringsrapport. 

Metodeguide: Metodeguide til det kommunale arbejde med isolerede sindslidende i egen bolig

Evalueringsrapport: Evaluering af metode målrettet isolerede sindslidende


 
Hent publikationen