Metodeguide til det kommunale arbejde med isolerede sindslidende i egen bolig

Socialstyrelsen2016

Udgivelsen præsenterer en metodeguide til en opsøgende og socialfaglig indsats for borgere med psykisk lidelse, som lever isoleret i egen bolig.

Udgivelsen er en metodeguide til kommunale ledere og medarbejdere, som arbejder med  borgere, der er isolerede sindslidende og som bor i egen bolig. 

Metoden er en systematisk tilgang til at opspore og komme i kontakt med isolerede sindslidende, så de kan støttes i at ændre deres livssituation og på sigt kan få en relevant social-og sundhedsfaglig indsats. 

Metoden består af to indsatser - en opsporende og en socialfaglig indsats, som hver består af en række kerneelementer. 

Den opsøgende indsats består af fem kerneelementer: 1) Rammesætning 2) Geografisk afdækning 3) Kommunikationsstrategi 4) Indirekte opsporingsarbejde og 5) Direkte opsporingsarbejde.

Den socialfaglige indsats består af tre kerneelementer: 1) Kontaktskabelse 2) Relationsarbejde og 3) Brobygning og overdragelse.

Metodeguiden indeholder desuden en række cases.

Udover metodeguiden er der udarbejdet en evalueringsrapport, et vidensdokument og en kort film:

Evalueringsrapport: Evaluering af metode målrettet isolerede sindslidende

Vidensdokument: En forebyggende indsats målrettet isolerede sindslidende

Kort film: Isolerede sindslidende i egen bolig


 
Hent publikationen