Udbredelse af erfaringer med fritidspas

Socialstyrelsen2016

Denne udgivelse præsenterer resultaterne af en erfaringsopsamling om projektet "Udbredelse af erfaringer med forsøg med fritidspas".

Projektet er iværksat for midler afsat af satspuljepartierne i 2010 med det formål at udbrede brugen af fritidspasordninger til udsatte børn og unge i kommunerne. Ordningerne har til formål at integrere udsatte børn og unge i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge, ved at tilbyde fritidsvejledning og økonomisk støtte.

23 kommuner deltog i projektet i samarbejde med Socialstyrelsen. I perioden maj 2011 til maj 2015 udviklede og afprøvede kommunerne fritidspasordninger for børn og unge, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende. De afprøvede fritidspasordninger omfattede en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til fx kontingent og udstyr.

Denne erfaringsopsamling formidler erfaringer og anbefalinger fra projektkommunerne.

Erfaringsopsamlingen henvender sig dels til projektkommunerne, dels til kommuner, der overvejer – eller er i gang med - at iværksætte projekter, der har til hensigt at integrere udsatte børn og unge i fritidslivet.

Hæftet rummer modeller for fritidsvejledningen, erfaringer fra Projekt Fritidspas og oplysning om forskningen om udsatte børns fritidsliv.


 
Hent publikationen