Kortlægning af lovgivning og initiativer målrettet sikkerhed og voldsforebyggelse

Socialstyrelsen2016

Kortlægningen beskriver lovgivning og statslige initiativer, der skal fremme sikkerheden og forebygge vold på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

 
 

Bemærk, at lovgivningen på magtanvendelsesområdet blev ændret i 2020. 

Læs mere på siderne om magtanvendelse

Voldsepisoder på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet er et komplekst problem, der både handler om arbejdsmiljø og om tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere.

Formålet med denne kortlægning er at give et samlet overblik over lovgivning og statslige initiativer, der pr. januar 2016 er iværksat på de forskellige berørte fagområder for at forebygge vold og øge sikkerheden.

Den lovgivningsmæssige ramme, som præsenteres i kortlægningen, har både et direkte og et indirekte sigte på voldsforebyggelse og på at øge sikkerheden på arbejdspladserne. Afsnittet er inddelt i fem temaer: 1) Tilsyn, 2) Magtanvendelse, tvang, nødværge og besøgsrestriktioner, 3) Samarbejde mellem myndigheder, 4) Arbejdsmiljø, 5) Det voldsforebyggende sigte i uddannelser på social- og sundhedsområdet.

Kortlægningen redegør videre for statslige initiativer til forebyggelse og håndtering af vold. Initiativerne vedrører bl.a. borgerrettede indsatser, uddannelses- og kompetenceudvikling, handlingsplaner og kortlægninger samt informationsvirksomhed.

Kortlægningen beskriver også fysiske rammer, der kan virke voldsforebyggende.

Kortlægningen er udarbejdet med bidrag fra Social- og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

 

Hent publikationen

 
 

Bilag til kortlægning om voldsforebyggelse