Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling

SFI2016

Registerbaseret undersøgelse af personer med et registreret stofmisbrug i og udenfor den sociale stofmisbrugsbehandling. Kommunernes ressourceforbrug og organisering er kortlagt via survey.

Rapporten fremlægger resultaterne af undersøgelsen af den sociale stofmisbrugsbehandlings kapacitet i danske kommuner i perioden 2008-2013.

Undersøgelsen af kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling er baseret på registerdata fra Stofmisbrugsdatabasen og Landspatientregistret samt spørgeskema til kommuner vedrørende organiseringen af den sociale stofmisbrugsbehandling og ressourceforbruget. Den registerbaserede tilgang giver unikke muligheder for at foretage detaljerede analyser vedrørende personer med et registreret stofmisbrug og deres socioøkonomiske karakteristika og hvilke ændringer der er sket i målgruppen over tid. Undersøgelsen omfatter både personer i stofmisbrugsbehandling og personer med stofrelaterede diagnoser, som ikke er i social stofmisbrugsbehandling og kan dermed pege på forskelle og ligheder mellem disse grupper.

Rapporten fokuserer på følgende fem temaer:

  1. Ændringerne i antallet af personer med et registreret stofmisbrug og med forskellige karakteristika over tid 
  2. Andelen af personer med et registreret stofmisbrug, der modtager social stofmisbrugsbehandling, og hvad der kendetegner dem 
  3. Status og beskæftigelse efter endt behandling 
  4. Kommunernes organisering af behandlingen 
  5. Kommunernes ressourceforbrug i forbindelse med stofmisbrugsbehandling. 

Antallet af personer med et registreret stofmisbrug, som indgår i undersøgelen, er lavere end det faktiske antal personer med et stofmisbrug. Den registerbaserede undersøgelsesmetode betyder, at der er begrænset mulighed for at forklare de observerede ændringer.


 
Hent publikationen