Inspirationsmateriale Servicelovens § 11, stk. 3

Socialstyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen2016

Inspirationsmaterialet om servicelovens § 11, stk. 3 er målrettet kommunernes sagsbehandlere og giver inspiration og værktøjer til at understøtte arbejdet med tidlig indsats og forebyggelse.

Formålet med inspirationsmaterialet er at give kommunernes sagsbehandlere støtte og inspiration til at anvende § 11, stk. 3 i det tidlige og forebyggende arbejde og til at sikre en kvalificeret brug af paragraffen.

Inspirationsmaterialet bygger bro mellem lovgivningen og praksis. Udover at beskrive lovgivningen gives der en praksisnær beskrivelse af, hvordan man kan anvende § 11, stk. 3.

I materialet kan man blandt andet finde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvem er målgruppen?
  • Hvad er snitfladerne mellem § 11, stk. 3 og § 50/52?
  • Hvilke elementer skal man overveje, når man skal vurdere, om et problem kan afhjælpes med en indsats efter § 11, stk. 3?
  • Skal der følges op på en forebyggende indsats efter § 11, stk. 3?

I materialet er der også cases, der illustrerer, hvilke overvejelser man som sagsbehandler kan gøre sig, når man skal vurdere, om en problemstilling kan løses med en forebyggende indsats. Casene giver også bud på indsats og opfølgning.

Materialet er i juni 2017 opdateret med en revideret tekst om samtykke fra forældrene (side 19).

Inspirationsmaterialet er finansieret af midler fra Forebyggelsespakken.


 
Hent publikationen