En forpostordning som støtte til anvendelse af opsporingsmodellen

KORA og Jill Mehlbye2016

Formålet med opsporingsmodellen er at understøtte en tidlig opsporing af børn i en udsat position. Denne udgivelse indeholder forslag til, hvordan socialrådgivere i en forpostordning knyttet til daginstitutionerne i kommunerne kan styrke implementeringen og anvendelsen af opsporingsmodellen.

Socialstyrelsen igangsatte i perioden 2010-2013 et forskningsprojekt, som havde til formål at opkvalificere den tidlige opsporing af børn i en udsat position. Den foreliggende opsporingsmodel er en revideret udgave af den opsporingsmodel, som i den periode blev udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med fem udvalgte kommuner. Evalueringen af modellen viste, at kommunerne især anvendte fire metoder i den oprindelige model, og at anvendelseaf disse bl.a. betød, at underretninger til de sociale myndigheder skete halvandet år tidligere i børnenes liv.

En række kommuner landet over iværksatte forpostordninger med socialrådgivere knyttet til dagtilbud ud fra målet om at styrke den tidlige indsats ved at spotte udsatte børn tidligere i deres liv. Denne udgivelse er udarbejdet til brug for kommuner, der arbejder med opsporingsmodellen, og som gør brug af forpostordninger med socialrådgivere i dagtilbuddene. Udgivelsen indeholder forslag til, hvordan socialrådgiver i en forpostordning knyttet til daginstitutionerne i kommunerne kan styrke implementeringen og anvendelsen af opsporingsmodellen og de enkelte metoder i modellen.

Der er udarbejdet to værktøjer til arbejdet med opsporingsmodellen:

1. En guide til opsporingsmodellen. Guiden giver en indføring i opsporingsmodellens grundlæggende værdier og teorier og beskriver overordnet de fire metoder. 

Publikation: "Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position - Anvendelse af opsporingsmodellen"

2. En arbejdsbeskrivelse, hvor opsporingsmodellens arbejdsprocesser beskrives for de forskellige faggrupper, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

Der findes arbejdsbeskrivelser for fagprofessionelle inden for dagpleje, vuggestue, børnehave og sundhedspleje. Tilgå disse på nedenstående links. 

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i en udsat position - Arbejdsbeskrivelse for dagplejere"

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i en udsat position - Arbejdsbeskrivelse for fagprofessionelle i vuggestuen"

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i en udsat position - Arbejdsbeskrivelse for fagprofessionelle i børnehaven"

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i en udsat position - Arbejdsbeskrivelse for sundhedsplejersker"

Hent udgivelsen "En forpostordning som støtte til anvendelse af opsporingsmodellen" på nedenstående link. 


 
Hent publikationen