Guide til en tidlig opsporing af børn i en udsat position - Anvendelse af opsporingsmodellen

KORA og Jill Mehlbye2015

Formålet med opsporingsmodellen er at understøtte en tidlig opsporing af børn i en udsat position.

Guiden giver en indføring i opsporingsmodellens grundlæggende værdier og teorier og beskriver de enkelte metoder i modellen, og hvordan de anvendes i praksis. Opsporingsmodellen og guiden er målrettet de fagprofessionelle, der beskæftiger sig med børn i 0-6 års alderen.

Socialstyrelsen igangsatte i perioden 2010-2013 et forskningsprojekt, som havde til formål at opkvalificere den tidlige opsporing af børn i en udsat position. Den foreliggende opsporingsmodel er en revideret udgave af den opsporingsmodel, som i den periode blev udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med fem udvalgte kommuner.

Evalueringen af modellen viste, at kommunerne især anvendte fire metoder i den oprindelige model, og at anvendelsen af disse bl.a. betød, at underretninger til de sociale myndigheder skete halvandet år tidligere i børnenes liv.

Udover guiden er der udarbejdet specifikke arbejdsbeskrivelser, som er målrettet de enkelte faggrupper, som skal arbejde med opsporingsmodellen. Arbejdsbeskrivelserne er bl.a. udarbejdet på basis af erfaringerne i de tidligere projektkommuner Assens, Haderslev, Norddjurs, Viborg og Vordingborg Kommuner. Du kan tilgå arbejdsbeskrivelserne på nedenstående links. 

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i udsatte positioner - Arbejdsbeskrivelse for dagplejere"

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i udsatte positioner - Arbejdsbeskrivelse for fagprofessionelle i vuggestuen"

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i udsatte positioner - Arbejdsbeskrivelse for fagprofessionelle i børnehaven"

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i udsatte positioner - Arbejdsbeskrivelse for sundhedsplejersker"

Tilgå udgivelsen "Guide til en tidlig opsporing af børn i en udsat position - Anvendelse af opsporingsmodellen" på nedenstående link. 


 
Hent publikationen