Samarbejdsmodellen. Overgang fra barn til voksen for unge med psykiske vanskeligheder - introduktion og redskaber

Socialstyrelsen2015

I nedenstående formidlingsrapport kan du finde anvisninger til, hvordan du arbejder med samarbejdsmodellen samt finde de tilhørende redskaber og vejledninger, som kan benyttes af kommunale medarbejdere.

Mange unge med psykiske vanskeligheder har brug for særlig støtte til at håndtere overgangen fra barn til voksen i det kommunale og regionale system. Derfor blev der i 2011 afsat midler til at udvikle en metode til at lette de mange overgange og skabe en tidlig og sammenhængende indsats, så unge med psykiske vanskeligheder i højere grad fastholdes i uddannelse eller beskæftigelse.

Denne udgivelse beskriver Samarbejdsmodellen som metode samt de tilhørende redskaber. Udgivelsen henvender sig til fagpersoner, som ønsker at gøre en forskel for psykisk sårbare unge på deres vej mod uddannelse og beskæftigelse – og mod et bedre liv. Det kan være, du er socialdirektør og vil inspireres til nye måder, hvorpå du kan organisere arbejdet med unge med psykiske vanskeligheder. Det kan også være, du er sagsbehandler, jobcenterkonsulent, UU-vejleder, kontaktperson eller behandler i psykiatrien og vil inspireres til en struktureret måde at inddrage og koordinere indsatsen for udsatte unge. Derudover indeholder udgivelsen viden om typiske psykiske vanskeligheder blandt unge og signaler herpå,samt viden om de ændringer, der træder i kraft lovgivningsmæssigt, når en ung fylder 18 år

 
Hent publikationen