Integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug - Evalueringsrapport

Deloitte2015

Evalueringen af samarbejdsmodellen over for borgere med sindslidelse og misbrug er generel positiv. Anvendelsen af modellen har medført et styrket samarbejde mellem sektorerne om borgernes forløb, og der er tidlige indikationer på, at den integrerede indsats ligeledes medfører positive resultater
for borgerne.

Projekt integreret indsats for sindslidende med misbrug har haft til formål at udvikle, afprøve og evaluere en model til at integrere indsatsen over for borgere med sindslidelse og misbrug på tværs af socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen i kommunalt regi og behandlingspsykiatrien i regionerne.

Modellen er blevet udviklet på basis af både viden om eksisterende praksis i projektkommuner og -regioner og forskning i behandlingstilgange for målgruppen. På dette grundlag er der udviklet en model for, hvordan kommuner og regioner kan arbejde tværsektorielt og integreret om og med borgere med sindslidelse og misbrug.

Modellen for en integreret indsats er i vidt omfang blevet implementeret i projektkommuner og -regioner, og har medført en betydelig udvikling i kommuner og regioners samarbejde om borgere med sindslidelse og misbrug. Det styrkede samarbejde fører til en langt mere koordineret indsats for borgerne, og der er tidlige indikationer på, at dette også medfører en positiv udvikling hos de borgere, som modtager støtte fra det tværfaglige team. Der er dog stadig potentiale for en mere integreret fremfor koordineret indsats for målgruppen. 

Analysen fører derfor frem til en række anbefalinger til, hvordan kommuner og regioner, som ønsker at arbejde integreret for målgruppen, kan styrke implementeringen og anvendelsen af modellen, samt anbefalinger vedrørende videreudvikling af modellen.

Modellen er blevet implementeret i fire lokale projekter, som involverer i alt fire kommuner og to regioner, i perioden fra medio 2011 til primo 2015.


 
Hent publikationen