Evaluering af lovændringer i forbindelse med Barnets Reform

BDO Kommunernes Revision2015

BDO har lavet en af afsluttende evaluering Servicelovens § 49 a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og § 153 om præcisering af fagpersoners skærpede underretningspligt. Ændringerne blev gennemført som led i Barnets Reform.

Som led i Barnets Reform blev servicelovens § 49 a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og § 153 om præcisering af fagpersoners skærpede underretningspligt vedtaget. Loven trådte i kraft 1. januar 2011. Samtidig vedtog forligspartierne, at lovændringerne skulle evalueres efter 1 år og igen efter 3 års virke.

Den afsluttende evaluering af lovændringerne peger på, at § 153, der præciserer den skærpede underretningspligt, fremmer den tidlige indsats. De fleste af landets kommuner har taget initiativ til at udbrede kendskabet til den skærpede underretningspligt og kendskabet til bestemmelsen er generelt godt. Langt færre kommuner understøtter implementeringen af udveksling af oplysninger uden forældresamtykke, og kendskabet til § 49a er fortsat begrænset i kommunerne. Det fremgår af evalueringen, at kommuner, der ikke har implementeret bestemmelsen, oplever, at den strider imod deres opfattelse af et godt forældresamarbejde.


 
Hent publikationen

 

Der er tidligere udgivet en midtvejsevaluering af lovændringerne: 
Delrapport: Evaluering af lovændringer i forbindelse med Barnets Reform (Midtvejsevaluering)