Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge - Handlekatalog

Oxford Research og SPUK i samarbejde med Socialstyrelsen2014

Handlekataloget indeholder 34 indsatser, der kan afhjælpe risikofaktorer ift. kriminel adfærd.

Redskabet systematisk risikovurdering med handlekatalog er rettet mod børn fra ca. 10 år, hvor der er en bekymring for fremtidig kriminel adfærd samt børn og unge, der har begået de første kriminelle handlinger.

Redskabet kan understøtte en systematisk vurdering af det enkelte barns eller den unges beskyttelses- og risikofaktorer ift. kriminel adfærd, samt angive effektive indsatser til afhjælpning af risikofaktorer, og bygger på Ressource- og risikoskemaet, der indeholder 56 forskningsbaserede beskyttelses- og risikofaktorer ift. kriminalitet.

Handlekataloget indeholder beskrivelser af indsatser og programmer til afhjælpning af risikofaktorer, der indgår i Ressource- og risikoskemaet.

Der findes følgende dokumenter om handlekataloget:

Redskabsbeskrivelse

Miniguide

Ressource- og risikoskemaet i papirformat og til download

Ressource- og risikoskema – elektronisk version

Vejledning til elektronisk version af ressource- og risikoskemaet


 
Hent publikationen