Systematisk risikovurdering - miniguide webudgave

Socialstyrelsen2015

Miniguide webudgave

Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge er et vurderingsredskab, der bygger på forskningsbaserede beskyttelses- og risikofaktorer i forhold til børn og unges udvikling af kriminel adfærd.
Redskabet skal understøtte en systematisk vurdering af, hvilke risikofaktorer og ressourcer, der er til stede hos et barn eller en ung.

Til vurderingsredskabet hører et handlekatalog, der beskriver indsatser rettet mod de mest centrale risikofaktorer i vurderingsskemaet.


Formålet med redskabet og handlekataloget er dermed at

  • vurdere det enkelte barns risiko- og beskyttelsesfaktorer
  • identificere børn og unge, der har mange og/eller væsentlige risikofaktorer, som øger sandsynligheden for senere kriminel adfærd
  • bedømme og fastsætte en støttende og kriminalpræventiv indsats i forhold til det enkelte barn/den unge.

 
Hent publikationen