Sid Godt!

Socialstyrelsen2014

Med opfordringen "Sid godt!" har Socialstyrelsen lavet et oplysningsmateriale, der skal sætte fokus på ældre menneskers siddestilling i kørestol.

Materialet består af et slideshow, der i ord og billeder giver en uddybende og lettilgængelig beskrivelse af emnet. Præsentationen er tiltænkt den kørestolsansvarlige terapeut på plejehjemmet, der ønsker at videregive viden til kollegerne på en let tilgængelig måde.

Det enkelte slide suppleres af teoribaserede forklaringer, som terapeuten kan bruge i undervisningssituationen.

Derudover består materialet af to plakater, der illustrerer, hvordan man enkelt og let tjekker kørestolen og siddestillingen og opdager fejl, der skal rettes, så den ældre sidder godt og ikke skrider ud af sin kørestol.

Plakaten ”Sid godt! Har du tjekket kørestolen i dag?” henvender sig til brugere, pårørende og sosu-hjælpere, mens plakaten

”Sid godt! Har du tjekket siddestillingen i dag?” henvender sig til sosu-assistenter og sygeplejersker.


 
Hent publikationen

 

Sid godt! Har du tjekket kørestolen i dag?

Sid godt! Har du tjekket siddestillingen i dag?

Forklaringer til slideshowet