Statusopgørelse over sager i børnehusene

Socialstyrelsen2014

Rapporten er en statusopgørelse over sager i børnehusene i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014.

Statusopgørelsens resultater afspejler de oplysninger, der er indtastet i dokumentationssystemet af de ansatte i børnehusene. Oplysningerne baserer sig på børnehuspersonalets viden om - og faglige vurderinger i de respektive sager.

Uddrag af opgørelsens resultater:
• I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 har børnehusene afsluttet 594 børnehussager og 1084 konsultative sager.
• 60 % af de afsluttede børnehussager har omhandlet fysisk vold, 36 % har omhandlet seksuelle overgreb og i 4 % af sagerne har der både været tale om fysisk vold og seksuelle overgreb.
• 62 % af de afsluttede børnehussager omhandler piger og 38 % af sagerne omhandler drenge.

Mere information om børnehusene og deres arbejde


 
Hent publikationen