Kør godt i kørestol og på scooter

Vejledningerne er oversat og bearbejdet af: Lise Holm, Statsautoriseret translatør Åse Brandt, Socialstyrelsen Else Marie Hansen, Socialstyrelsen Nicolaj Jersild Holm, Afdeling for Rygmarvsskader, Glostrup Hospital Hornbæk.2014

'Kør Godt' er en dansk version af en standardiseret canadisk metode, hvor man tester færdigheder hos kørestolsbrugere. Hvis resultatet af testen viser, at der er færdighedsmæssige mangler hos kørestolsbrugeren, kan man ændre på kørestolen, eller brugeren kan træne færdigheden. Metoden indeholder også et træningsprogram.

'Kør Godt' er en dansk version af en standardiseret canadisk metode, hvor man tester færdigheder hos kørestolsbrugere. Hvis resultatet af testen viser, at der er færdighedsmæssige mangler hos kørestolsbrugeren, kan man ændre på kørestolen, eller brugeren kan træne færdigheden. Metoden indeholder også et træningsprogram.

Metoden henvender sig først og fremmest til ergoterapeuter og fysioterapeuter, som regelmæssigt bevilger kørestole og træner i brugen af dem, men retter sig også mod både kørestolsbruger og hjælpere, ligesom der er versioner for både manuelle kørestole, el-kørestole og scootere.

Det oprindelige materiale er skrevet på engelsk, men de vigtigste dokumenter er bearbejdet og oversat til dansk.

Den originale udgave er udgivet elektronisk på Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada


 
Hent publikationen

 

Kør Godt – vejledning til at teste kørestolsfærdigheder i praksis.

Kør Godt – testskemaer til brugermanøvreret elkørestol.

Kør Godt – testskemaer til elscooter.

Kør Godt – vejledning til at teste kørestolsfærdigheder med spørgeskema.

Kør Godt – spørgeskema til brugermanøvreret elkørestol.

Kør Godt – spørgeskema til elscooter.

Kør Godt – vejledning til at træne kørefærdigheder med kørestol og scooter.

Kør Godt - Udstyr og pladskrav til test.

Kør Godt - Fremdriftstest.

Kør Godt - Spørgeskema til manuel kørestol.

Kør Godt - Testskema til manuel kørestol.

Kør Godt - Testskema til hjælpemanøvreret elkørestol.