Fremskudt sagsbehandling - en forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder

Socialstyrelsen2014

Socialstyrelsen har gennemført udviklings- og afprøvningsprojektet i forhold til Fremskudt Sagsbehandling. Projektet skulle gøre erfaringer med at sikre en fremskudt sagsbehandling i mødet med mennesker med sindslidelser.

Projektet Fremskudt Sagsbehandling har haft fokus på at udvikle metoder og organisatoriske modeller i forhold til at kunne iværksætte en fremskudt indsats, der møder borgere med sindslidelse, der hvor de er, fx i boligområder, uddannelsesinstitutioner, på gaden, i hjemmet etc. Den fremskudte sagsbehandler har blandt andet adskilt sig fra SKP-ordningen (støtte-kontaktperson)ved at have handlekompetence, og dermed være i stand til at træffe afgørelser hos borgeren eller umiddelbart efter mødet med borgeren.

Fire kommuner - Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal - har deltaget i projektet, og der er udviklet og afprøvet fire forskellige organisatoriske modeller for den fremskudte sagsbehandling.

Evalueringsrapporterne fra projektet konkluderer at indsatsen og opsporingen er iværksat hurtigere. Flere borgere modtager den nødvendige hjælp og støtte fra kommunen, og mere end halvdelen af de borgere, der har modtaget fremskudt sagsbehandling, trives bedre eller meget bedre efter at de har påbegyndt et fremskudt sagsbehandlingsforløb. Det tværgående samarbejde er blevet styrket – både det interne samarbejde i forvaltningen og samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Dette har bidraget til tidligere indsats og mere helhedsorienterede løsninger for borgerne. Borgerens egne mål og ønsker til samarbejdet med kommune og region er kommet tydeligere i centrum for indsatsen, og endelig har den fremskudte sagsbehandling ført til økonomiske besparelser på både kommunalt og regionalt niveau.


 
Hent publikationen

 

Erfaringsopsamlinger for hver af kommunerne i projektet samt en trin-for-trin arbejdsbeskrivelse i forhold til at arbejde med fremskudt sagsbehandling kan downloades nedenfor.

Rapport for Aarhus Kommune (pdf)
Rapport for Gladsaxe Kommune (pdf)
Rapport for Vejle Kommune (pdf)
Rapport for Rudersdal Kommune (pdf)

Bilag: Arbejdsgang og redskaber (pdf)