Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en metode og implementeringsguide

Morten Greve, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling2014

Socialstyrelsen udgiver i samarbejde med JYFE – jysk socialforsknings – og evalueringssamarbejde og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling en metode- og implementeringsguide om forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge

Håndbogen henvender sig primært  til politiske og administrative beslutningstagere samt faglige nøglemedarbejdere, som er ansvarlige for at koordinere og udvikle kommunernes forebyggelse af ungdomskriminalitet. Udgivelsen kan læses af alle med interesse for metodisk socialt arbejde med fokus på mistrivsel og problemadfærd blandt børn og unge. Håndbogen kortlægger 6 igangværende kommunale metoder til forebyggelse af ungdomskriminalitet, herunder: Socialrådgivere på skoler, Forældrerådslagning og Frivillige mentorer.


 
Hent publikationen