Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge

SISO - Socialstyrelsen2014

Et fagligt vejledningsmateriale der henvender sig til fagpersoner, som arbejder med børn og unge.

Seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som voksne skal vi gøre alt, hvad vi kan for at opspore og stoppe overgrebene. Børnene er afhængige af, at de voksne tager ansvar og handler.

Materialet sætter fokus på børns tegn og reaktioner på seksuelle overgreb og skal derigennem bidrage til en tidligere opsporing af seksuelle overgreb.

 
Hent publikationen

Der er i 2022 udgivet en opdateret version af Den professionelle tvivl - En håndbog om tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. 
 

Læs mere her