Den professionelle tvivl - En håndbog om tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge

2022
Udgivelsen består dels af et inspirationsmateriale til kommunernes arbejde med tidlig opsporing af overgreb, dels af en formidling af aktuelt bedste viden om de forskellige former for overgreb - seksuelle overgreb, fysisk vold og psykisk vold mod børn og unge.

Udgivelsen består dels af et inspirationsmateriale til kommunernes arbejde med tidlig opsporing af overgreb, dels af en formidling af aktuelt bedste viden om de forskellige former for overgreb - seksuelle overgreb, fysisk vold og psykisk vold mod børn og unge.

Håndbogen indeholder en beskrivelse af hvordan kommunerne kan kvalificere deres arbejde med tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge, samt forskningsmæssig og erfaringsbaseret viden om de forskellige overgrebsformer mod børn og unge.

Håndbogen er opdelt i fem temaer.
Det første tema er et handlingsrettet og praksisnært tema, som indeholder en beskrivelse af hvordan opgaven ’tidlig opsporing’ kan forstås, samt inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde med tidlig opsporing.
De fire efterfølgende temaer fokuserer på forskellige former for viden. Der er ét tema, der indeholder viden på tværs af de forskellige overgrebsformer. De sidste tre temaer indeholder viden, der primært relaterer sig til én af overgrebsformerne: seksuelle overgreb, fysisk vold i nære relationer eller psykisk vold i nære relationer.

Håndbogen er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO. Den er baseret på to litteraturstudier, udarbejdet af VIVE, om henholdsvis psykisk vold i nære relationer (2020), og fysisk vold i nære relationer og seksuelle overgreb (2021). Derudover bygger den på SISO’s erfaringsbaserede viden opsamlet via samarbejde med en række kommuner og andre centrale aktører.