Børns perspektiv på inklusion - baggrundsartikel

Lotte Junker2014

I nærværende dokument findes den samlede beskrivelse af forskningsprojektet Børns Perspektiv på Inklusion, finansieret gennem Socialstyrelsens pulje til forskning og udvikling i tilknytning til Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge samt Master i udsatte børn og unge.

Projektet har gennem tre år fulgt 18 børn, fordelt på tre forskellige klassetrin, og deres lærere, pædagoger og socialrådgivere. Hensigten er at undersøge, hvordan børn og fagprofessionelle oplever børns mulighed for deltagelse på tre forskellige folkeskoler i et skolevæsen med inklusion på dagsordenen. I denne baggrundsartikel findes metodebeskrivelse, cases og tendenser udledt i projektet. Derudover findes en vifte af andet materiale, udsprunget af projektet.


 
Hent publikationen