Implementeringsmodellen - Kommunal forvaltning

Socialstyrelsen2013

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere. En implementeringsguide til indsatser i den kommunale forvaltning omkring mad og måltider.

Materialet er udviklet i forbindelse med projektet God mad - godt liv.

Læs om projektet God mad - godt liv.

Hent publikationen

 

Implementeringsguide - Køkken

Implementeringsguide - Pleje