Implementeringsmodellen - Køkken

Socialstyrelsen2013

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere. Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider.

Materialet er udviklet i forbindelse med projektet God mad - godt liv.

Læs om projektet God mad - godt liv.

 
Hent publikationen

 Implementeringsmodellen - Kommunal forvaltning

Implementeringsmodellen - Pleje