Rapport: MOSUL (Model for Socialretlig Udvikling og Læring)

VIA University College2012

En model for socialretlig udvikling og læring (MOSUL) - med særlig henblik på forvaltningsarbejdet med børn og unge

Projektet er et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt. Projektets mål er at finde nye måder at arbejde med og integrere det retlige perspektiv i forvaltningsarbejdet på børne – og ungeområdet. Projektet skal bruges til at udvikle en model, som gennem understøttelse af socialretlige udviklingsprocesser, kan udfordre og skærpe sagsbehandlernes refleksioner over, hvad et retligt perspektiv indeholder, og hvad der kan opnås ved et tidligt og vedholdende juridisk fokus.


 
Hent publikationen