15M-puljen, 2009-2011

Socialstyrelsen2012

Puljen for sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M-puljen) er en treårig ansøgningspulje under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. I perioden fra april 2009 til marts 2011 var temaet for puljen metodeudvikling i indsatsen for borgere med personlighedsforstyrrelser.

Formål

Puljen havde tre overordnede formål:

  • At styrke den generelle indsats for mennesker med personlighedsforstyrrelser og forankre indsatsen i kommunalbestyrelsen, så den blev en del af kommunens fremadrettede arbejde med målgruppen.
  • At opkvalificere udredning og sagsbehandling i forhold til mennesker med personlighedsforstyrrelser for derigennem at sikre en bedre sammenhæng mellem kommunalbestyrelsens afgørelser og målgruppens behov.
  • At videreudvikle eksisterende tilbud samt udvikle og etablere nye tilbud til mennesker med personlighedsforstyrrelser, der i højere grad rettede sig mod målgruppens behov.

Puljen ydede økonomisk støtte til 12 forskellige projekter i Egedal, Frederiksberg, Herning, Kolding, København, Køge, Nyborg, Odense, Slagelse, Aalborg og Aarhus Kommune. Odense Kommune modtog støtte til to forskellige projekter. Cubion havde til opgave at gennemføre en central erfaringsopsamling i forbindelse med projekterne. 


 
Hent publikationen