Man skal handle før mælken bli'r sur

Socialstyrelsen2011

Forskningsrapport vedr. en undersøgelse af den professionelle indsats’ betydning for inklusion i KRYDS feltet mellem særlige og almene behov

Med denne rapport, om det vi kalder KRYDS feltet, gives et indblik i et område og nogle processer, der ofte betegnes som en ’gråzone’ mellem almene og særlige indsatser i vores institutioner, skoler og forvaltninger. Med et perspektiv baseret på de involverede børn og
unge, deres forældres samt medarbejdere og lederes oplevelser, er rapporten et enestående blik ind i en verden, der næsten pr. definition vil være præget af forventninger, følelser og fakta, der opleves forskelligt afhængig af perspektiv. Det har været en spændende proces at afdække dette felt, der i virkeligheden for os har været et slags dejavu, idet vi begge har en baggrund som professionsudøvere i dette KRYDS felt


 
Hent publikationen