Børnesamtalen

Metropol2011

Denne undersøgelse handler om, hvordan børnesamtalen i de kommunale forvaltninger i praksis folder sig ud. Lektor Lisbeth Rask har været på besøg i tre kommuner, hvor sagsbehandlere og ledere velvilligt har ladet hende følge deres arbejde med børnesamtalen

Formålet med undersøgelsen „Børnesamtalen i praksis“ er at undersøge, hvordan servicelovens regler omkring inddragelse af barnet i myndighedssagsbehandlerens arbejde virker. At belyse samtalernes gennemførelse og sætte det i relation til lovens regler, sagsbehandleres kompetence og den organisatoriske kontekst, de befinder sig i.

Det er en undersøgelse af, hvordan samtaler med børn udspiller sig i praksis. Det er samtidig formålet at medvirke til yderligere kvalificering af såvel færdiguddannede socialrådgivere som andre i myndighedssagsbehandlerfunktion samt studerende gennem udvikling af undervisningsmateriale på Diplomuddannelse på børne- ungeområdet - med fokus på myndighed og leverandør. Til dette formål er der udarbejdet et undervisningshæfte


 
Hent publikationen