ABT-projektet Elektroniske låseenheder

Socialstyrelsen2011

Projektet fra 2010-2011 viser, at indførelsen af elektroniske låse i hjemmeplejen reducerer tidsforbruget i nøglehåndteringen med ca. 50 %. Der er imidlertid ingen økonomisk gevinst pga. den daværende pris på teknologien.

Socialstyrelsen afprøvede i et ABT-projekt fra 2010-2011, i samarbejde med Aarhus, Kolding, Odense, Frederiksberg, Høje-Taastrup og Københavns kommuner, elektroniske låse. Låsene blev monteret og afprøvet i udvalgte plejedistrikter.
 
Hent publikationen

 

Hent også business casen til ABT-projektet Elektroniske låse