Stofmisbrug i et socialfagligt perspektiv

Socialstyrelsen2010

Er du visitator, behandler, sagsbehandler eller en fagperson, der på anden måde arbejder professionelt med stofmisbrug, kan bogen give dig overskuelig information om emnet og inspiration til det daglige arbejde.

Dybtgående litteraturlister afslutter hvert af kapitlerne:

  • Præsentation af området
  • Social behandling
  • Mødet med brugeren
  • Støtte og rådgivning
  • Krop og misbrug
  • Familier med stofmisbrug
  • Særlige misbrugergrupper


I bogen er vedlagt et bilagshæfte, som serverer alle aktuelle, relevante paragraffer og vejledninger på området – i fuld tekst.


 
Hent publikationen

 

Bilag til publikation