Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Oxford Research A/S2009

Udgivelsen indeholder evalueringer af forsøgsordninger der har til formål at integrere udsatte børn og unge i det organiserede fritidsliv.

Forsøgsordningen med titlen ”Forsøg med fritidspas”, blev udbudt til landets kommuner i 2007-2008. Formålet med forsøgsordningen har været at afprøve hhv. kontingentstøtte og fritidsvejledning som midler til at integrer udsatte børn og unge i det organiserede fritidsliv.

I forsøgsordningen har der således i praksis været afprøvet følgende:

  • Forsøgsordning 1: Kontingentstøtte (ét projekt)
  • Forsøgsordning 2: Ren fritidsvejledning (to projekter)
  • Forsøgsordning 3: Fritidsvejledning + kontingentstøtte (syv projekter)

Evalueringen har fokuseret på at dokumentere forsøgsprojekternes resultater og erfaringer med at få udsatte børn og unge ind i det organiserede fritidsliv og på baggrund heraf analyseret styrker og begrænsninger ved hhv. kontingentstøtte og fritidsvejledning.

Evalueringen er baseret på et omfattende datamateriale, der består af registreringsskemaer udfyldt af projektlederne, spørgeskemaundersøgelser, interview i alle projekter, interview med foreninger samt interview med sagsbehandlere i både forsøgs- og kontrolkommuner.


 
Hent publikationen

 

Bilag 1 - Delrapporter - Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge