Evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - delrapport 4

Oxford Research2009

Socialstyrelsen har fra 2007-2010 fået foretaget en evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet. Dette er delrapport 4.

Nærværende delrapport 4, i evalueringen af den ny mulighed for diplomuddannelse på børne- og ungeområdet, har til formål at fremlægge evalueringsresultater vedrørende uddannelsens fjerde halvår. Særlige aktivitets- og støttemuligheder, der er oprettet specifikt
i forbindelse med uddannelsen, bliver ligeledes evalueret i nærværende rapport. Evalueringens hovedfokus er på de studerende, som har deltaget i uddannelsens modul 4 i foråret 2009.


 
Hent publikationen