Evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - delrapport 3

Oxford Research2009

Socialstyrelsen har fra 2007-2010 fået foretaget en evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet. Dette er delrapport 3.

Nærværende delrapport 3, i evalueringen af den ny mulighed for diplomuddannelse på børne- og ungeområdet, har til formål at fremlægge evalueringsresultater vedrørende uddannelsens tredje halvår. Særlige aktivitets- og støttemuligheder, der er oprettet specifikt i forbindelse med uddannelsen, bliver ligeledes evalueret i nærværende rapport. Evalueringens hovedfokus er på de studerende, som har deltaget i uddannelsens modul 3 i efteråret 2008.


 
Hent publikationen