PMTO De gode cirkler i familien: til forældre

Servicestyrelsen2008

Pjece henvendt til forældre om Parent Management Training Oregon, som er en behandlingsmetode for familier med børn, der udviser problemadfærd.

Socialstyrelsen står bag PMTO Danmark og er ansvarlig for at implementere metoden herhjemme.


 
Hent publikationen