Under huden på problemet

Socialstyrelsen2007

Antologien er en afslutning på et kompetenceudviklingsprojekt fra 2006 vedrørende unges brug af rusmidler.

 Henvender sig til alle praktikere og deres samarbejdspartnere på området.


 
Hent publikationen