Evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - delrapport 1

Oxford Research2007

Socialstyrelsen har fra 2007-2010 fået foretaget en evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet. Dette er delrapport 1.

Nærværende delrapport 1 i evalueringen af den ny mulighed for diplomuddannelse på børne- og ungeområdet har til formål at fremlægge evalueringsresultater vedrørende uddannelsens første halvår. Særlige aktivitets- og støttemuligheder, der er oprettet specifikt i forbindelse med uddannelsen, bliver ligeledes evalueret i nærværenderapport.


 
Hent publikationen