Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer

Ditte Ehrenreich2006

Siden 2001 er der sket en væsentlig udbygning af kommunernes beredskab overfor målgruppen. Der er også kommet øget fokus på indsatsen overfor målgruppen, og dermed kontakt til langt flere i målgruppen.

Målet med undersøgelsen er overrodnet at skitsere udviklingstendenser i den kommunale indsats siden 2001 samt at tegne et aktuelt billede af gruppens størrelse, kommunernes beredskab til gruppen, og endelig hvilke faktorer, der virker henholdsvis fremmende og hæmmende for at sikre den nødvendige sociale behandling til de helt unge med stofmisbrug.


 
Hent publikationen