Alkohol & Afhængighed

Birgit Trembacz, Lisbeth Juul Hansen2000

En grundig viden om generelle psykiske og sociale konsekvenser af alkoholafhængighed
og de skadelige virkninger på hjernens funktioner, fremmer forståelsen
af, hvad alkohol sætter i gang.

Psykosocialt set kan alkohol bruges på mangfoldige måder. Alkohol kan virke søvndyssende, opkvikkende, kan fremkalde kærlige eller aggressive følelser, kan få et menneske til at føle sig som den allerdejligste i verden, og et andet menneske til at føle sig som den mest usle. Nogle kan blive indadvendte, andre det modsatte. Andre igen bruger alkohol til at dæmpe smerter og angst. Unge kan
bruge alkohol til at eksperimentere med egne grænser. Alkohol kan bruges tilmangt og meget.

Desværre har den udbredte brug af alkohol også omkostninger, og det er nogle af disse ubehagelige psykosociale, fysiologiske og neurologiske følgevirkninger denne publikation vil belyse. For at kunne dette, har vi fundet det nødvendigt kort at præsentere grundlaget for de forskellige indfaldsvinkler til at forstå alkoholproblemer.


 
Hent publikationen