Administration af midler for borgere med funktionsnedsættelse

23-02-2023

Et nyt informationsmateriale til fagpersoner orienterer grundigt om rammer og regler i relation til borgere, der ikke kan administrere deres økonomi på egen hånd og derfor har brug for støtte. Materialet suppleres af særskilte pjecer til bl.a. borgerne selv og deres pårørende.

At bestemme over sin egen økonomi er en grundlæggende rettighed, som alle voksne borgere har. Det er ikke noget, som den enkelte skal kvalificere sig til.

Nogle borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse er dog ikke i stand til at administrere deres midler på egen hånd. Her skal der derfor træffes beslutning om, hvordan den enkelte bedst kan støttes til så selvstændigt som muligt at råde over sin egen økonomi.

Er det nødvendigt, at opgaven varetages af andre, fx pårørende eller fagpersoner, skal det ske ud fra et retligt grundlag, fx via fuldmagt eller ud fra værgemålsreglerne.

Opdateret jf. seneste lovgivning

Det er baggrunden for en ny udgivelse fra Socialstyrelsen, der informerer grundigt om rammer og regler i forbindelse med borgere, som i større eller mindre omfang har brug for hjælp til at administrere deres økonomiske forhold.

Udgivelsen, der afløser en tidligere vejledning (2013), rummer bl.a. information om aftaler, betaling, opbevaring af værdier, fuldmagter og værgemål og er opdateret jf. indførelsen af MitID og de seneste ændringer i lov om social pension.

Både kommunens sagsbehandlere, fagpersoner og ledere på sociale tilbud kan her finde relevant information, når de i det daglige møder de praktiske og retlige problemer omkring håndteringen af borgerens økonomi. Udgivelsen kan også anvendes af kommunen, når der skal fastsættes interne retningslinjer på området.

Hent udgivelsen om administration af midler for personer med funktionsnedsættelse

Fire pjecer

Særligt brugen af MitID kan være udfordrende, og der er derfor udarbejdet en pjece, som vejleder særskilt om anvendelsen af MitID og de alternativer, der findes.

Hent pjecen om MitID

En anden pjece er specifikt målrettet sociale tilbud for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Her kan ledere og medarbejdere på tilbuddene i kort form finde inspiration og vejledning.

Hent pjecen om borgerens økonomi

Endelig er der udarbejdet to pjecer til hhv. borgere og pårørende.

Hent pjecen: Mine penge

Hent pjecen: Min pårørendes økonomi

Pjecerne gøres ligesom det øvrige materiale offentligt tilgængelige for alle. Fagpersoner kan med fordel også henvise til dem i deres dialog med borgere, hvor bestemmelserne kan være relevante, og deres pårørende.  

Kontakt

Julie Juhl
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her