Mine Penge - Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp?

2023

Denne pjece er til borgere, som gerne vil have viden om, hvordan de håndterer deres egen økonomi. De får også viden om, hvordan de kan få hjælp fra for eksempel personalet eller familie.

Hvordan kan personer med funktionsnedsættelse få mere selvbestemmelse og udvikle deres kompetencer, når det gælder deres egen økonomi? Pjecen skal give inspiration til, hvordan man kan forbedre borgerens selvbestemmelse og kompetencer i forhold til sin økonomi. Samtidig giver pjecen et overblik over nogle lovgivningsmæssige rammer.

Pjecen henvender sig direkte til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Pjecen er opdateret december 2022.

Hent publikationen

Socialstyrelsen udgiver, samtidig med publikationen ”Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse” (2022), en publikation til ledere og personale på botilbud (borgens økonomi) og en til personer med pårørende på botilbud (’Min pårørendes økonomi’) og en til personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (’Mine penge) samt pjece som omhandler ”Anvendelse, støtte og vejledning til brug af MitID”. Alle pjecer er reviderede og opdaterede i forhold til gældende lovgivning (2022).