Min pårørendes økonomi - Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi.

2023

Denne pjece er til personer med pårørende på botilbud mv. og giver et overblik over vigtige pejlemærker for en etisk håndtering af pårørendes økonomi. Samtidig giver pjecen et overblik over nogle lovgivningsmæssige rammer.

Personer, som har et familiemedlem eller har tæt tilknytning til en person med funktionsnedsættelse, der bor på botilbud mv., oplever ofte at blive stillet over for spørgsmål om, hvordan de bedst kan hjælpe deres pårørende med deres økonomi.

Pjecen skal give inspiration til, hvordan man kan forbedre borgerens selvbestemmelse og kompetencer i forhold til sin økonomi. Pjecen tager afsæt i vigtige pejlemærker og dagligdagens opgaver og udfordringer. Pjecen er opdateret december 2022.

Hent publikationen

Socialstyrelsen udgiver, samtidig med publikationen ”Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse” (2022), en publikation til ledere og personale på botilbud (borgens økonomi) og en til personer med pårørende på botilbud (’Min pårørendes økonomi’) og en til personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (’Mine penge) samt pjece som omhandler ”Anvendelse, støtte og vejledning til brug af MitID”. Alle pjecer er reviderede og opdaterede i forhold til gældende lovgivning (2022).