Anvendelse, støtte og vejledning til brug af MitID

2023

Pjecen samler information om MitID, fremtidsfuldmagter, digital fuldmagt og værgemål. Pjece er henvendt til personale og ledere, der arbejder på tilbud for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Pjecen skal fungere som støtte til personalet, når de i det daglige møder praktiske og retlige problemer omkring håndtering af MitID for borgere, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selv er i stand til at varetage egne midler.

I pjecen beskrives de overordnede regler for anvendelse af MitID, fuldmagter og værgemål. Derudover indeholder pjecen forslag til alternativer til MitID-appen, fuldmagter til MitID, fuldmagt til offentlige selvbetjeningsløsninger, fremtidsfuldmagt og digital fuldmagt.

Hent publikationen

Socialstyrelsen udgiver, samtidig med publikationen ”Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse” (2022), en publikation til ledere og personale på botilbud (borgens økonomi) og en til personer med pårørende på botilbud (’Min pårørendes økonomi’) og en til personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (’Mine penge) samt pjece som omhandler ”Anvendelse, støtte og vejledning til brug af MitID”. Alle pjecer er reviderede og opdaterede i forhold til gældende lovgivning (2022).