Administration af midler for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse

2023

Informationsmaterialet samler information om betaling, administration, MitID og fuldmagter. Materialet retter sig mod borgere, der, på grund af et fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selv er i stand til at administrere egne midler.

Informationsmaterialet skal fungere som støtte til personalet, når de i det daglige møder de praktiske og retlige problemer, omkring håndtering af midler for personer, der, på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke selv er i stand til at varetage egne midler.

Materialet kan anvendes af kommunen, når der skal fastsættes interne retningslinjer på området. Derudover er formålet med materialet at informere den enkelte borger eller dennes pårørende gennem særskilte pjecer.

Materialet ”Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne” fra 2012 er i 2022 blevet revideret og videreudviklet, da den tidligere var baseret på den nu ophævede ’Vejledning om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne’. Således er materialet opdateret i de ændrede regler i lov om social pension, hvor bl.a. § 35 er ophævet. Ligeledes er materialet opdateret i henhold til håndtering af MitID.

Hent publikationen

Socialstyrelsen udgiver, samtidig med publikationen ”Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse” (2022), en publikation til ledere og personale på botilbud (borgens økonomi) og en til personer med pårørende på botilbud (’Min pårørendes økonomi’) og en til personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (’Mine penge) samt pjece som omhandler ”Anvendelse, støtte og vejledning til brug af MitID”. Alle pjecer er reviderede og opdaterede i forhold til gældende lovgivning (2022).